GMD

  • Uw gegevens worden bewaard in een beveiligd electronisch dossier. Elke arts van onze groepspraktijk kan dit inzien.
  • Waarschijnlijk hoorde U reeds van het ‘globaal medisch dossier’ via Uw ziekenfonds of andere informatiekanalen. Toch willen wij langs deze weg ‘het globaal medisch dossier’ nog even in de kijker stellen. Uw huisarts staat in voor het bijhouden en coördineren van uw GMD, dit is Uw globaal medisch dossier.
  • Het verzamelen van al Uw medische gegevens door Uw huisarts draagt bij tot een verhoogde kwaliteit van de zorg voor Uw gezondheid. Uw huisarts is het best geplaatst om een verwijzing ‘op maat’ te organiseren, en dankzij dit GMD wordt de communicatie tussen specialist, Uw huisarts en andere zorgverstrekkers geoptimaliseerd.
  • Na registratie van het GMD bij het ziekenfonds, komt U automatisch in aanmerking voor verhoogde terugbetaling van Uw consultaties in de praktijk. Dit voordeel geldt bij elke arts uit de groepspraktijk.
  • Om dit in orde te brengen hebben wij een kleefbriefje van het ziekenfonds nodig.
  • Bij verhuis of wijziging van huisarts kan het dossier, op Uw vraag, doorgegeven worden aan de nieuwe huisarts. Pas het volgende kalenderjaar kan U het GMD in orde laten brengen bij de nieuwe arts.
  • Indien U 75 jaar of ouder bent, of indien U chronisch ziek bent (Uw ziekenfonds bepaalt dit aan de hand van wettelijke criteria), geniet U ook van 30% vermindering tijdens een normaal huisbezoek.