Raadpleging

  • U kan telefonisch een afspraak maken bij voorkeur tussen 8u en 12u. U kan ook online een afspraak maken via de rode knop rechts boven. Indien u geen onlineafspraak vindt, kan u steeds naar het secretariaat bellen indien u meent dat een dringend consult nodig is, om te bekijken wat mogelijk is.
  • Breng steeds uw identiteitskaart en kleefbriefjes van de mutualiteiten mee.
  • We willen het tijdsschema zo efficiënt mogelijk laten verlopen, om de wachttijden voor U tot een minimum te beperken.
  • Meld U steeds aan.
  • Er wordt 15 minuten voorzien per afspraak.
  • Wij trekken graag de nodige tijd uit per probleem, bespreek daarom op één consultatie slechts 1 of maximum 2 problemen.
  • Kom tijdig op uw afspraak.
  • Komt U met meer dan één persoon, vraag dan ook meerdere afspaken.
  • Kijk vooraf welke medicatie U nodig heeft, zo kan Uw arts U voldoende voorschrijven. Voorschriften worden in principe niet telefonisch aangevraagd.
  • Het afhalen van documenten doet U bij voorkeur tussen 15u en 17u.