Spirometrie

SPIROMETRIE (= longfunctieonderzoek)
 
WAT EN WAAROM?
Bij astma en COPD zijn de luchtwegen vernauwd door een chronische ontsteking. Door de vernauwing kunnen klachten zoals hoesten, een piepende ademhaling en kortademigheid ontstaan. Deze klachten lijken vaak onschuldig, zeker bij rokers die denken dat dit normaal is bij rokers. Maar het zouden best voortekenen van astma of COPD kunnen zijn. Deze ziekten zijn onomkeerbaar indien ze niet behandeld worden. Om erger te voorkomen, is het belangrijk dat de diagnose tijdig gesteld wordt. Met een longfunctieonderzoek (of spirometrie) gaan we na of uw luchtwegen daadwerkelijk vernauwd zijn en in welke mate. We bekijken ook hoe uw luchtwegen reageren op medicijnen (door die te vernevelen en in te ademen). Bij gekende astma- of COPD-patienten bepalen we tijdens een controle-onderzoek of de dosis van de longmedicijnen al dan niet moet worden aangepast.
 
HOE GAAT HET ONDERZOEK IN ZIJN WERK?
Belangrijk: op de dag van het onderzoek mag u geen puffers gebruiken vooraf. Het apparaat meet hoeveel lucht u maximaal kunt uitblazen en hoe krachtig u dit kunt. U gaat rechtop zitten en sluit uw tanden en lippen om het mondstuk van het apparaat. U krijgt een knijper op uw neus om te voorkomen dat er lucht via uw neus ontsnapt. De verpleegkundige vraagt u om zo diep mogelijk in te ademen en dan zo krachtig mogelijk helemaal uit te blazen. Voor een betrouwbaar resultaat worden deze metingen een aantal keren herhaald. Indien er effectief een vernauwing te meten valt, dan krijgt u een luchtverwijderaar (puffer) om in te ademen. Het kan zijn dat u lichte hartkloppingen ervaart. Dit is evenwel onschuldig. Na 15-30 minuten doen we het onderzoek nogmaals. We kijken of uw longfunctie door het medicijn is verbeterd. In totaal duurt het onderzoek 30-45 minuten. De verpleegkundige bezorgt de gegevens aan uw arts voor verdere analyse, welke aansluitend op een consult bij de arts gebeurt.