Huisbezoeken

  • Kom zoveel mogelijk zelf naar de raadpleging. Het huisbezoek is voorbehouden voor die mensen met ernstige verplaatsingsmoeilijkheden.
  • Het werken in de consultatieruimte geeft het meeste voordeel: het dossier is bij de hand, er is meer materiaal ter beschikking, het onderzoek gebeurt in goede omstandigheden.
  • Daarenboven vraagt een huisbezoek een grote tijdsinvestering van de arts.
  • Vraag uw huisbezoek bij voorkeur aan voor 10u. Huisbezoeken op een afgesproken uur kunnen niet.
  • In de mate van het mogelijke proberen we de huisbezoeken de dag zelf af te werken maar we geven de prioriteit aan dringende bezoeken.