Voorschriften en attesten

  • Voor het invullen van attesten en formulieren is informatie en tijd nodig. Daarom dient U ook hiervoor een afspraak te maken bij een arts.
  • Uw arts kan enkel attesten schrijven die stroken met de waarheid: vraag enkel wat redelijk, écht en verantwoord is. Valse attesten zullen steeds geweigerd worden.
  • Voorschriften worden enkel afgeleverd tijdens een raadpleging. In principe worden er geen voorschriften op telefonisch verzoek gemaakt. Uw arts voorziet voldoende voorschriften tot aan de volgende controle. Kijk vooraf ook even na wat U nodig heeft. Enkel in noodsituaties kan U telefonisch een voorschrift bekomen. Zoals wettelijk voorzien wordt daar een vergoeding voor aangerekend. Pas de dag daarop kan dit afgehaald worden bij voorkeur in de namiddag tussen 15.00u en 17.00u.