Spoedgevallen

  • Voor dringende hulp kan U steeds bellen.
  • Leg indien mogelijk liefst zelf uw probleem uit zodat de arts de situatie beter kan inschatten.
  • Vraag niet nodeloos om dringende hulp: dit neemt veel tijd in beslag en doet andere zieken wachten.
  • Bel bij een levensbedreigende situatie 112.